Inflation

Inflation är ett bgrepp för hur vår ekonomi förändras.
När man pratar om inflation tänker man ofta på prishöjningar.

Man kan inte säga att ordet inflation ger goda associationer för det här ordet beskriver en situation där priserna på produkter och tjänster stiger. Rent praktiskt så innebär det här att man som konsument får mindre för sina pengar för att deras värde har sjunkit. Inflationen anges som ett procentuellt värde och Sveriges Riksbank har som mål att inflationen ska ligga på 2 %. Det här är en nivå där man tänker sig att man uppnår en balans och motverkar deflation som betyder det motsatta, nämligen att priser sjunker.

Är det inflation?

När man ser att priset på en viss vara ökar så kan man ju få intrycket av att det rör sig om inflation, men så enkelt är det inte. Alla prishöjningar har inte med inflationen att göra. Om det råder brist på en vara så blir det dyrare. Ett exempel på detta är bostadsmarknaden och även oljepriser. Samtidigt så kan priserna på hem och olja givetvis också påverkas av inflationen som gör att den allmänna prisnivån stiger, så det kan helt klart röra sig om en kombination av inflation och brist. För att man med säkerhet ska kunna säga att det är inflation så ska det dock röra sig om en situation där alla priser ökar. Som privat konsument så kan man ta en titt på den påse med varor som man handlar veckovis i matbutiken. När man ser att prislappen för samma typ av köp blir högre så rör det sig med största sannolikhet om inflation.

Vad leder till inflation?

Det finns flera orsaker till inflation. En orsak kan vara att folk plötsligt vill köpa mer än vad företagen lyckas producera. Det här ger ju också en situation av brist på varor och då kan priserna stiga. Om företag måste betala högre löner så kan det också bli så att de väljer att öka priserna för varor och tjänster för att få det hela att gå runt och det kan leda till inflation. Sedan så är det där med vad vi som konsumenter tror en viktig faktor för hur ekonomin utvecklas. När många hushåll är övertygade om att priserna kommer att stiga så kan det här bli en bidragande orsak till inflation, och det här är något som påverkar hela samhället då resultatet kan bli att man kräver mer i lön och att arbetsgivare i sin tur höjer priser på tjänster och produkter för att kunna ge mer i lön.

Hyperinflation

När man talar om hyperinflation så handlar det om att centralbanker minskar värdet på pengar genom att trycka upp en massa sedlar. Om en centralbank ger ut för mycket pengar så förlorar de sitt värde och då stiger priserna. Det här är något som har hänt många gånger under historien och något som fortfarande sker. Riksbankens uppgift är bland annat att hålla inflationen i schack genom att se till att pengarnas värde förblir stabilt.