Basbeloppets användningsområden

Basbelopp används i olika syften
Basbeloppets används för olika saker

För att man ska kunna lagstifta om storleken på olika typer av ersättningar så måste man ha en måttstock på detta. Det här kan ju inte vara en fast summa pengar då Sveriges ekonomi påverkas av inflation. Det är just på grund av detta som vi i Sverige sedan 1957 har det som kallas för basbelopp och som står för två olika typer av belopp, prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet. I lagtexten som talar om saker som hur stor statlig lönegaranti ska vara och mer så kan man alltså ange basbeloppet. När det gäller statlig lönegaranti så kan man som mest få fyra prisbasbelopp och hur mycket pengar det här innebär beror helt och hållet på vad beloppet är satt till det aktuella året. År 2015 så ligger prisbasbeloppet på 44500 kronor.

Sjukpenning och föräldrapenning

När man vill räkna ut ett inkomsttak för viktiga bidrag som sjukpenning och föräldrapenning så använder man sig av prisbasbeloppet. För närvarande så ligger taket på 7.5 prisbasbelopp och det betyder alltså att man får se på gällande års belopp för att komma fram till vad det här betyder i kronor. 7.5 gäller även då man räknar ut sjukpension inom ITP-planen.

Tre olika typer

Man kan säga att det finns tre olika typer av basbelopp, även om man för det mesta brukar fokusera på de två nämnda ovan, nämligen prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet. De här tre typerna har lite olika funktion enligt följande:

Prisbasbeloppet – Det här beloppet används som nämnt för att räkna ut sjukpenning och föräldrapenning men också för att komma fram till hur stor tjänstepensionen blir. Det här beloppet används också inom socialförsäkringen och skattesystemet.

Inkomstbeloppet – Det här beloppet är ett viktigt instrument då man vill komma fram till vad den högsta pensionsgrundande inkomsten är.

Det förhöjda prisbasbeloppet – Det här beloppet använder man för att räkna ut den pensionsgrundande inkomsten och även för att komma fram till pensionspoäng. Den som kommer att få pension i enlighet med äldre regler kommer att få pensionspoängen för tilläggspension uträknade med hjälp av det förhöjda prisbasbeloppet.

Man kan alltid kontakta Försäkringskassan för att få veta mer om de här tre olika beloppen och vad som gäller för ett visst år.

Alla tre basbelopp är viktiga då man vill räkna ut pensionen i och med att prisbasbeloppet bland annat är med och sätter det högsta möjliga inkomsten som är sjukpenninggrundande och även för att komma fram till tjänstepensioner som AKAP-KL och KAP-KL. De avtal som gäller före KAP-KL och AKAP-KL kan influeras av det förhöjda prisbasbeloppet som man till exempel kan räkna ut årspoäng med, och inkomstbasbeloppet fungerar som en gräns för många typer av tjänstepensionsavtal och med detta belopp så kommer man ju även fram till taket för inkomst vad gäller den allmänna pensionen.